NAV Implementatie
 • Voor een succesvol implementatie traject is het van belang dat u als klant;
 • Voldoende kennis heeft van het nieuwe systeem en om zodoende de juiste beslissingen te nemen.
 • Voldoende tijd heeft om aan het project te besteden.


Niet altijd makkelijk, aangezien de dagelijkse bedrijfsvoering zeker niet op de achtergrond mag raken. In de praktijk blijkt het vaak onmogelijk om deze activiteiten naast uw normale werkzaamheden uit te voeren. De consequentie hiervan is dat er daardoor vaak verkeerde of gehaaste beslissingen worden genomen.

Echter, zonder uw inbreng is een succesvolle implementatie niet mogelijk.


Enquire IT kan u helpen om het traject naar en rondom de live datum zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen zonder dat de eigen dagelijkse bedrijfsvoering verwaarloosd wordt. Wij ondersteunen u met de noodzakelijke kennis en ervaring waardoor u betere beslissingen kunt nemen.
De activiteiten die wij in het kader van implementatiebegeleiding kunnen bieden zijn;

 1. Projectmanagement-ondersteuning tijdens de opzet en uitvoering van het implementatietraject.
 2. Beoordelen of maatwerk ècht noodzakelijk is, Enquire IT zoekt altijd naar oplossingen binnen de standaard.
 3. Begeleiding bij het testen van processen en inrichting. 
 4. Organiseren van keyusers- en gebruikerstrainingen.
 5. Ontwikkelen van proces geschreven werkinstructies.
 6. Enthousiasme en goodwill onder eindgebruikers creëren.
 7. Ondersteuning op de werkvloer tijdens het live gaan.
 8. Meedenken in nieuwe bedrijfsprocedures.
 9. Borging van het gebruik van alle Navision mogelijkheden.


Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.
Gebruikt u ook maar 30% van NAV?

Ondersteuning met de noodzakelijke kennis

Is er nog meer uit NAV te halen?

Ziet u ook zo op tegen een upgrade?

Neem gerust contact met ons op

Enquire IT